JU UNIVERZITET U TUZLI

A grupa

 

TEST OPĆEG ZNANJA I SOCIJALNE ZRELOSTI
za školsku 2005/06. godinu

 

1.      Šta je daltonizam?

a)      sljepilo za boje

b)      ljepilo

c)      društveni pravac po Daltonu

2.      Rehabilitacija je:

a)      poštovanje zakonitosti

b)      dovođenje nekoga u red

c)      vraćanje u prethodno stanje

3.      U masovne medije spadaju:

a)      film, radio, televizija, štampa

b)      knjiga, skripta i afiša

c)      pozorište, bioskop, internet

4.   Osnovna društvena grupa u socijalnoj zajednici je:

a)      porodica

b)      mjesna zajednica

c)      grad

5.   Dijamant, grafit i čađ su oblici:

a)      silicija

b)      bora

c)      karbona

6.      Odrediti oksidaciono stanje elementa Fe u FeS:

a)      – 2

b)      + 3

c)      + 2

7.      Glagoli se:

a)      konjugiraju

b)      dekliniraju

c)      kompariraju

8.      Sinonim za riječ poeta je:

a)      pjesnik

b)      dramaturg

c)      romanopisac

9.      Muški reproduktivni organi kod  viših biljaka su:

a)      sporongije

b)      auteridije

c)      arhegonije

10.  Obavezna oprema u putničkom automobilu je:

a)      prva pomoć, uže za vuču, sijalice, trokut

b)      komplet alata, ključevi,dizalice,izvijači

c)      ašov, lanci, rezervni točak

 

-2A-

11.  U osnovne veličine u fizici, po Međunarodnom sistemu jedinice spadaju:

a)      dužina, vrijeme, količina (tvari) supstancije

b)      vrijeme, masa, zapremina

c)      masa, površina, apsolutna temperatura

12.  Apsolutno crno tijelo je tijelo koje potpuno apsorbuje:

a)      infracrveno zračenje

b)      elektromagnetno zračenje svih talasnih dužina,

c)      vidljivo zračenje

13.  Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se:

a)      speleologija

b)      paleografija

c)      hidrografija

14.  Pod demografskom tranzicijom podrazumijevamo:

a)      prijelaz od visokih  ka niskim  stopama nataliteta i mortaliteta

b)      visok mortalitet i visok natalitet

c)      visok natalitet i nizak mortalitet

15.  Izračunati: (-2)3  ·  (-3)˛

a)      32

b)      65

c)      -72

16.  Kod jednakokrakog trougla ugao kojeg grade osnovica i krak je 80o . Koliki je ugao iznad osnovice?

a)      80°

b)      60°

c)      20°

17.  Koja od slijedećih veličina nije vektor?

a)      brzina

b)      sila

c)      rad

18.  Šta je Brajevo pismo?

a)      znakovni jezik za gluhe osobe

b)      pismo za slanje tajnih poruka

c)      univerzalno pismo za slijepe osobe.

19.  Šampion BiH u rukometu (M) za sezonu 2004/05 je:

a)      Bosna (S)

b)      Izviđač

c)      Sloga D)

20.  Predsjednik Vijeća Ministara BiH je:

a)      Ahmed Hadžipašić

b)      Adnan Terzić

c)      Nikola Špirić

 

 

 

 

JU UNIVERZITET U TUZLI

B grupa

 

TEST OPĆEG ZNANJA I SOCIJALNE ZRELOSTI

 

1.  Šta je fobija?

a)      Intenzivna ljubav

b)      Posmatranje određenog objekta ili pojave

c)      Intenzivan iracionalan strah

2.  Strabizam je:

a)      teškoće u kretanju

b)      govorni nedostatak

c)      razrookost

3.  Štamparsku presu izumio je:

a)      Johan Gutemberg

b)      James Wat

c)      La Granž

4.      Šta je «društvo»:

a)      organizirana zajednica ljudi zasnovana na međusobnoj povezanosti, uzajamnoj proizvodnoj i životnoj aktivnosti

b)      ljudi istih godina

c)      školski uzrast

5.      Sapuni su:

a)      soli viših masnih kiselina

b)      više masne kiseline

c)      trigliceridi

6.      Nitrogen, foster i sumpor su:

a)      nemetali

b)      metali

c)      polumetali

7.      Pridjevi se:

a)      konjugiraju

b)      kompariraju

c)      dekliniraju

8.      Sinonim za riječ plafon je:

a)      strop

b)      pladanj

c)      plato

9.      Pod pojmom ekosistem podrazumijeva se:

a)      područje najpovoljnijih uslova u biosferi,

b)      skup ekoloških valenci sa biotopom,

c)      jedinstvo biocenoze  sa biotopom

10.  Obavezna oprema u putničkom automobilu je:

a)      prva pomoć, uže za vuču, sijalice, trokut,

b)      komplet alata, ključevi, dizalica i izvijači

c)      ašov, lanci, rezervni točak

-2B-

11.  Gravitacione sile su:

a)      privlačnog karaktera

b)      odbojnog karaktera

c)      nekad privlačnog, nekada odbojnog karaktera

12.  Apsolutno crno tijelo je tijelo koje potpuno apsorbuje:

a)      infracrveno zračenje

b)      elektromagnetno zračenje svih talasnih dužina

c)      vidljivo zračenje

13.  Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se:

a)      hidrografija

b)      speleologija

c)       paleografija

14.  Pod demografskom pozicijom podrazumijevamo:

a)      visok mortalitet i visok natalitet

b)      visok natalitet i nizak mortalitet

c)      prijelaz od visokih  ka niskim  stopama nataliteta i mortaliteta

15.  Za 3,5 kg voća se plati 21 KM. Koliko treba platiti za 1,5 kg?

a)      18 KM

b)      9 KM

c)      12 KM

16.  Ako je f(x) = x3 + x2 – 4, odrediti f (-2)

a)      – 8

b)      0

c)      +8

17.  Kamen slobodno pada sa visine h = 5 m. Uzimajući da je ubrzanje zemljine teže

g = 10 m/s2, brzina tijela prilikom udara o Zemlju ima vrijednost :

a)      2  m/s

b)      7 m/s

c)      10 m/s

18.  Hendikep je:

a)      bezrazložan strah

b)      osjećaj više vrijednosti

c)      status ličnosti nastao kao posljedica invalidnosti

19.  Šampion BiH u nogometu u sezoni 2004/05 godini je:

a)      Široki Brijeg

b)      Željezničar

c)      Zrinski

20.  Premijer Federacije BiH je:

a)      Ahmed Hadžipašić

b)      Adnan Terzić

c)      Niko Lozančić

 

 

 

 

 

JU UNIVERZITET U TUZLI

C grupa

 

TEST OPĆEG ZNANJA I SOCIJALNE ZRELOSTI

 

1.      Šta je karakter?

a)      skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja

b)      skup osobina ličnosti koje su rezultat odgoja i djelovanja sredine

c)      vrsta zemljišta

2.      Inkluzija je:

a)      uključivanje

b)      zatvaranje

c)      gubitak

3.      Prva zemlja u kojoj je počelo štampanje novina:

a)      Italija

b)      Grčka

c)      Kina

4.      Vrsta temperamenta su:

a)      kolerik, sangvinik, flegmatik, melanholik

b)      pojam, sud i zaključak

c)      pažnja, adaptivnost, kreativnost

5. Uticaj na brzinu i tok hemijske reakcije proučava:

a)      termodinamika

b)      hemijska kinetika

c)      analitička hemija

6. Ako je pH rastvora  > 7, rastvor je:

a)      neutralan

b)      bazan

c)      kiseo

7. Imenica se:

a)      deklimiraju

b)      konjugiraju

c)      kompariraju

8. Sinonim za riječ mrkva:

a)      kelj

b)      keleraba

c)      šargarepa

9.  Bakteriogafi su:

a)      grupa bakterija (porodica)

      c)   simbioza bakterija i faga

      c)   virusi koji  parazitiraju u bakterijama

10. Obavezna oprema u putničkom automobilu je:

            a)  prva pomoć, uže za vuču, sijalice, trokut

            b)  komplet alata, ključevi, dizalica, izvijači

            c) ašov, lanci, rezervni točak

-2C-

11. Slobodno tijelo ili čestice se u inercijalnim sistemima kreću:

a)      ubrzano

b)      ravnomjerno pravolinijski, po inerciji ili miruju

c)      poslije izvjesnog vremena prestaju da se kreću

12. Apsolutno crno tijelo je tijelo koje potpuno apsorbuje

a)      infracrveno zračenje

b)       elektromagnetno zračenje svih talasnih dužina

c)      vidljivo zračenje

13. Proučavanjem podzemnih kraških oblika bavi se:

a) paleografija

b) hidrografija

c) speleologija

14. Pod demografskom pozicijom podrazumijevamo:

      a) visok mortalitet i visok natalitet

b)      visok natalitet i nizak mortalitet

c)      prijelaz od visokih  ka niskim  stopama nataliteta i mortaliteta

15. Odrediti vrijednost funkcija f (x) = x3 – x + 2   za  x =   - 1      

a)      0

b)      – 3 

c)      2

16. Za 3,5 kg povrća se plati 28 KM, koliko treba platiti 1,5 kg?

a)      18

b)      14

c)      12

17. Koja čestica neće skretati u magnetnom polju?

a)      elektron

b)      neutron

c)      proton

18. UNICEF je:

a)      organizacija za pomoć bolesnim osobama

b)      skraćenica za Međunarodni fond ujedinjenih nacija za pomoć djeci

c)      organizacija za pomoć djeci ometenoj u razvoju

19. Predsjedavajući Predsjedništva BiH je:

a)      Ivo Miro Jozić

b)      Borisav Paravac

c)      Sulejman Tihić

20. Šampion BiH u košarci za 2005. godinu je:

a)      Široki Brijeg Herceg Tisak

b)      Bosna ASA BHT

c)      Borac Banjalučka pivara

 

 

 

 

 

JU UNIVERZITET U TUZLI

 

 

RJEŠENJE TEST PITANJA

KVALIFIKACIONOG ISPITA ODRŽANOG 02.07.2005. GODINE

 

 

 

 

Broj

pitanja

TEST

 

A

B

C

1.

a

c

b

2.

c

c

a

3.

a

a

c

4.

a

a

a

5.

c

a

b

6.

c

a

b

7.

a

b

a

8.

a

a

c

9.

a

a

c

10.

a

a

a

11.

a

a

b

12.

b

b

b

13.

a

b

c

14.

a

c

c

15.

c

b

c

16.

c

a

c

17.

c

c

b

18.

c

c

b

19.

b

c

a

20.

b

a

b