Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo TK o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 06.07.2020. god.

 

 


Shodno Vašem zahtjevu za monitoringom mjera prevencije širenja infekcije uzrokovane COVID 19 na Univerzitetu u Tuzli broj:01-2605-1/20 od 11.06.2020 godine, obavještavamo Vas da je predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Prim.mr.med.sci BIaško dr Topalović- epidemiolog sa Šeficom Službe za tehničke poslove i održavanje Univerziteta u Tuzli u dane 25.06.2020. i 26.06.2020. godine obavio epidemiološko izviđanje i monitoring nad provedbom preventivnih mjera na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli. U skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba civilne zašfite od 22.05.2020. godine i Preporukama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona te Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva br:01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, Univerzitet je napravio dostavio fakultetima/akademijama/studentski centar kao i dekanima fakulteta Uputstva za postupanje i provedbu mjera sigumosti i zaštite zdravlja u trenutnim okolnostima kojima se decidno utvrduju postupci i mjere za sve osobe koje na bilo kojj način imaju potrebu i obavezu za ulaskom i boravkom u prostorijama svih fakulteta.

 

U navedene dane provedeno je monitoriranje nad provedbom mjera prevencije na svim fakultetima, akademiji, studentskom centru te, je utvrđeno sljedeće stanje:

 

- Na ulazima u zgrade fakulteta nema bespotrebnog zadržavanja osoba te ima dovoljno pismenih uputa o načinu ponašanja svjh osoba koje imaju potrebu ulaska,

 

- Kod nekih fakulteta postoje fizički odvojeni ulazi i izlazi u/iz zgrade,

 

- Sve osobe koje ulaze u zgradu fakulteta nose ličnu zaštitnu masku,

 

- Na ulazima u zgradu obavezno se mjeri tjelesna temperatura te vodi preporučena evideneija, te obavezno provodi dezinfekcija ruku pod nadzorom portira,

 

- Dezinfekcione barijere postoje ispred ulaza većine fakulteta,

 

- Higijena prostora je na visokom nivou uz obaveznu upotrebu dezinfekcionog sredstva,

 

- U vrijeme ispita (mali broj studenata) predmetni nastavnici uglavnom mjere tjelesnu temperaturu, uvode studente do sale za ispite te se vodi odgovarajuća evidencjja,

 

- Prostorije u kojima se obavijaju ispiti su prostrane, provjetrene i vodi se računa o preporučenoj fizičkoj distanci medu studentima, mjesta za sjedenje su numerisana, studenti nose zaštitnu masku,

 

- Svi zaposlenici fakulteta nose ličnu zaštitnu masku,  

 

- Obavljanje ispita sa većim brojem studenata proveden u sportskoj dvorani uz poštivanje svih preventivnih mjera,

 

- Odgovorne osobe na ulazima u zgrade upoznate sa postupkom u slučaju sumnje na infekciju,

 

- Raspored održavanja nadoknade vježbi kao i ispita jasno istaknut na vratima prostorije u kojima se te aktivnosti provode,

 

- Na svakim vratima učionice/amfiteatra/vidnim mjestima po hodnicima jasno istaknuta Uputstva o obavezi provodenja preventivnih mjera.

 

 

Izvještaj možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:

 

Izvještaj o provedenom nadzoru nad provedbom mjera prevencije širenja infekcije COVID 19