Preporuke za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.10.2020. god.

 

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

 


U svim objektima Univerziteta važno je provoditi i poštivati higijensko-epidemiološke mjere za sprečavanje širenja COVID-19, a to se posebno odnosi na izbjegavanje okupljanja većeg broja studenata i uposlenika.

 

• Nastavu na „klasičan“ način, koji podrazumijeva fizičko prisustvo i interakciju studenata i nastavnika/saradnika potrebno je organizirati uz poštivanje svih preporuka u cilju sprečavanja nastanka i širenja infekcija izazvanih korona virusom.

 

• Na isti način je moguće održati i odbrane diplomskih radova, završnih ispita, odbrane tema doktorskih i specijalističkih radova, uz poštivanje socijalne distance i korištenje sredstava lične zaštitne opreme.

 

• Zaposlenici i studenti Univerziteta u Tuzli koji ne pokazuju znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta mirisa i okusa i sl.), te kod kojih nije utvrđena zaraza korona virusom mogu pristupiti nastavnim aktivnostima.

 

• Pri dolasku na nastavu, vježbe i ispite obavezno je da uposlenici Univerziteta i studenti nose zaštitnu masku.

 

• Na ulazu u objekat Univerziteta uposlenicima i studentima treba biti osiguran dozator sa dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obavezi dezinfekcije ruku pri ulasku.

 

• Tokom nastave, vježbi i ispita studenti trebaju biti raspoređeni tako da se poštuje mjera razmaka od 2 m između pojedinih studenata.

 

• Prostorija u kojoj boravi jedna skupina studenata treba biti što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla), vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine.

 

• Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja ljudi, kako na ulazu u ustanovu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

 

• Prostorije se provjetravaju najmanje dva puta dnevno minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska studenata, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju.

 

• Potrebno je najmanje dva puta u toku jednog dana očistiti i dezinficirati sve prostore u kojima borave studenti i uposlenici (uključujući i sanitarne prostorije).

 

• Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke dizala te druge površine koje dodiruje veći broj ljudi neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje dvaput dnevno.

 

• Potrebno je da studenti i uposlenici Univerziteta svakodnevno prije dolaska na Univerzitet vrše mjerenje tjelesne temperature, te ako ista prelazi 37,2 oC ne dolaze na Univerzitet, već da se telefonskim putem jave ljekaru porodične medicine.

 

• Postupanje sa ugroženim skupinama studenata i uposlenika Univerziteta sprovesti u skladu sa smjernicama Ministarstva obrazovanja, a na osnovu validne medicinske dokumentacije.
 

 

 

Preporuke u cijelosti možete pogledati na slj. linku:

PREPORUKE za održavanje nastave na Univerzitetu u Tuzli tokom pandemije COVID-19