Zavod za javno zdravstvo FBiH: Preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 15.06.2020. god.

 

Dosadašnje relevantne preporuke ZZJZFBiH vezano za poslovne aktivnosti


https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/02/Pitanja-i-odgovori-COVID-19.pdf

 

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sve-poslovne-subjekte.docx

 

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2020/04/%C4%8CI%C5%A0%C4%86ENJE-IDEZINFEKCIJAPOVR%C5%A0INA-I-PREDMETA-U-RADNOM-PROSTORU.docx

 
U svim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima. Ove mjere podrazumjevaju sljedeće:
- Pružiti informacije korisnicima i edukaciju osoblju vezano za COVID -19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba).

 

Edukacija treba uključivati sljedeće:
• Simptomi COVID -19,
• Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica,
• Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja,
• Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja stanovništva od hranom i vodom prenosivih bolesti,
• Mjere zaštite karakteristične za COVID -19.

U studentskom domu je neophodno osigurati laku dostupnost odgovarajućeg potrošnog materijala za sprječavanje infekcija:
• sapun, tekuća voda ili 70% alkoholna otopina za dezinfekciju ruku (ili drugi odgovarajući dezinficijens),
• papirnati ručnici i maramice,
• vreće za smeće,
• tekućine za površinsku dezinfekciju.

 

Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti zajedničke prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati i to najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana. U cijelom domu važno je redovito provjetravati sve prostorije (ili ako vremenski uvjeti to dozvoljavaju ostaviti otvorene prozore). Ako navedeno nije moguće, neophodno je omogućiti adekvatan i ispravan sustav ventilacije.
 

 

Na ulazu u dom i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, posebno u koridorima gdje se korisnici često kreću, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.
 

 

Neophodno je poticati korisnike i djelatnike da održavaju međusobni razmak od 2 m kada god je moguće.

 

Broj i raspored korisnika po sobama, ako je moguće, potrebno je organizirati tako da u jednoj sobi boravi jedan, a najviše (iznimno) 2 korisnika. Nakon što se odrede parovi korisnika, treba izbjegavati njihovo miješanje. Boravak u jednokrevetnoj sobi posebno se preporučuje korisnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, korisnicima s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) koje mogu predstavljati rizik za razvoj komplikacija bolesti COVID-19.

 

U svim zajedničkim prostorijama, koje nisu nužne za osnovne djelatnosti poput učionica, knjižnica, sportskih igrališta itd., preporuča se ograničiti pristup na način da razmak između svih prisutnih u svim smjerovima iznosi najmanje 2 metra odnosno sukladno preporukama za navedene prostore. U takvim zajedničkim prostorima neophodno je primijeniti općenite preporuke za specifične djelatnosti (vidjeti preporuke za ugostiteljske objekte). Alternativno, takve prostorije se mogu privremeno zatvoriti, a te usluge (primjerice prehrana) osigurati u sobi korisnika. Također je potrebno u kućnom redu naglasiti da je zabranjeno okupljanje u sobama te zadržavanje u hodnicima, na stubištima te u ostalim zajedničkim prostorima koji ostaju na raspolaganju korisnicima. Upotrebu zajedničkih toaleta treba organizirati na način da isti korisnici (što je manji mogući broj učenika ili studenta) koriste točno određeni toalet.

 

Praćenje zdravstvenog stanja korisnika i djelatnika

 

Potrebno je obavijestiti djelatnike, korisnike i druge osobe da ne ulaze u doma ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) ili im je potvrđena zaraza s COVID-19.

 

Prije dolaska na posao djelatnici trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu. U slučaju povišene tjelesne temperature ili respiratornih simptoma, treba se javiti nadređenom i ne doći na posao odnosno odmah napustiti posao. Također je neophodno javiti se telefonom nadležnoj zdravstvenoj službi (nadležni zavod zajavno zdravstvo, obiteljski liječnik, hitna pomoć).

 

Postupak u slučaju da korisnik razvije simptome COVID-19

 

Korisnicima treba dati jasne upute da se jave određenoj osobi u slučaju da razviju simptome COVID-19. Također, svom osoblju treba savjetovati da prijave korisnike kod kojih primjete znakove COVID-19. Osobe sa sumnjom na COVID-19 moraju nositi masku. Studentski dom treba osigurati nekoliko soba u kojima se mogu smjestiti osobe sa sumnjom na COVID-19. Svaku osobu koja ima simptome COVID-19 bolesti potrebno je smjestiti u zasebnu sobu, a odvojiti u posebnu sobu sve ostale osobe koje su prethodno boravile u istoj sobi s njom, a koje nemaju simptome COVID-19. Nakon toga, potrebno je obavijestiti nadležnu zdravstvenu službu (nadležni zavod zajavno zdravstvo, hitna pomoć). Kontakt osoblja s ovim osobama se mora reducirati na najmanju moguću mjeru. Osoblje koje će čistiti i dezinficirati ove sobe mora biti educirano dodatno o upotrebi lične zaštitne opreme koju treba imati prilikom obavljanja ovih poslova. A to su:
• Rukavice
• Jednokratni ogrtači
• Zatvorena obuća
• Zaštita za oči

 

Ova zaštitna oprema nakon upotrebe treba se odložiti u duple vreće za smeće. Čišćenje i dezinfekcija ovih soba se treba provoditi kao i ostalih soba, s posebno temeljitom dezinfekcijom horizontalnih površina i predmeta koji se često dodiruju (šteke, prekidači, telefonske slušalice, rukohvati, ograde i sl.)

 

Preporuke možete preuzeti u cijelosti na sljedećem linku:

Preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19