Završna konferencija Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje–BHQFHE“

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.03.2017. god.

 

 


Završna konferencija u okviru Tempus projekta „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje–BHQFHE“, održana je u periodu od 22.03-26.03.2017. godine u Paderbornu, Njemačka. Sa ovom konferencijom završen je trogodišnji projekata za primjenu BHQFHE modela i izradu nacionalnog self-certifikacijskog izvještaja Bosne i Hercegovine u odnosu na Europski kvalifikacijski okvir.

 

 

 

 

Završna konferencija održana je na Univerzitetu u Paderbornu gdje je uvodni i pozdravni govor izvršen od strane prodekana za istraživanje Ekonomskog fakulteta prof.dr.Rene Fahr.


Prof. Dr. Ilka Mindt je prisutne upoznala sam Kvalifikacijskim okvirom, ishodima učenja i akreditaciji na njihovom univerzitetu, nakon čega su uslijedili Izvještaji BHQFHE projektnih partnera iz Europske Unije. Nakon prezentacije uslijedila je diskusija između eksperata. 


Također, u sklopu prvog dana objavljen je Self-certifikacijski izvještaj, te analizirani članci BHQFHE zbornika radova. Svi projektni partneri su učestvovali u diskusiji i donjeti su zaključci.


Validirani su BHQFHE rezultati koji su ostvareni. Drugi dan govorilo se o projekt menagmenut i pripremi finalnog izvještaja BHQFHE. U sklopu finalne konferencije upriličena je posjeta Tehnološkom parku Uiverziteta u Paderbornu.


Svi partneri su zaključili da je projekat dao značajan doprinos razvoju kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.


Partneri u Tempus projektu su šest državnih univerziteta u Bosni i Hercegovini: Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Džemal Bijedić Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Tuzli, nadležna ministarstava obrazovanja Republike Srpske, Kantona Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski Univerzitetski Servis, Univerzitet u Splitu (Hrvatska); Univerzitet Northampton (Velika Britanija), Univerzitet Limerick (Irska), Univerzitet Lleida (Španija), Ministarstvo znanosti, obrazovanja I sporta (Hrvatska), CEENQA-Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Koordinator projekta je Univerzitet u Paderbornu.


Više informacija možete potražiti na web stranici projekta www.bhqfhe.eu.