NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 02.07.2019. god.

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakukltetima /Akademiji  Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini.
Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

 

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT  juli 2019.

 

 


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni  03.07.2019. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 05.07.2019. godine, a upis primljenih kandidata počinje od 08.07. i trajat će do 15.07.2019.godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 20.08. do 26.08.2019. godine. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 03.09.2019.godine u 10.00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 04.09., a konačna 06.09.2019.godine.

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od 09.09. do 19.09.2019. godine vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2019/20. godinu.