Zapisnici sa sjednica Senata Univerziteta u Tuzli

 

Akademska 2019/20. godina

 

 

ZAPISNIK sa 6. redovne sjednice Senata Univerziteta održane 05.02.2020. godine

 

ZAPISNIK sa 4. redovne sjednice Senata Univerziteta održane 11.12.2019. godine

 

ZAPISNIK sa 3. redovne sjednice Senata Univerziteta održane 15.11.2019. godine

 

ZAPISNIK sa 2. redovne sjednice Senata Univerziteta održane 16.10.2019. godine

 

ZAPISNIK sa 1. redovne sjednice Senata Univerziteta održane 09.10.2019. godine