Zakoni

 

 

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 14, dana 09.10.2017. god. 

 

ODLUKA O KRITERIJIMA ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Odluka je objavljena u Službenim novinama TK br. 47, dana 27.06.2017. god.

 

PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU LICENCIRANJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama TK br. 8, dana 08.06.2017. god.

 

ZAKON O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU - NACRT

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOJ NAOBRAZBI
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 5, dana 17.03.2017. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 10, dana 10.09.2016. god.

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 7, dana 22.06.2016. god.

 

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini