Zaključen Sporazum o saradnji između Tehnološkog fakulteta i GIKIL d.o.o. Lukavac

TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 29.09.2017. god.

 

 

 

Dana 27.09.2017. godine, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli koji zastupa Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor, dekanica Fakulteta i Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) koju zastupa gospodin Debasish Ganguly, generalni direktor, zaključili su Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti.

 

 


 


Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i: Dr.sc. Abdel Đozić, vanr. prof., prodekan za naučno-istraživački rad, Dr.sc. Indira Šestan, docent, prodekanica za nastavu i studentska pitanja, Dr. sc. Ivan Petric, vanr. prof., voditelj studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, gđa Irina Dugonjić, direktorica Ljudskih resursa i administracije u GIKIL-u, gđa Samira Hrustambegović, šef korporativnih komunikacija.