Zaključci Senata o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Tuzla, 13.03.2020. godine

 

 

ZAKLJUČCI SENATA O IZMJENI NAČINA REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Zaključci su doneseni na sjednici Senata održanoj 13.03.2020. godine
 

 

 

Univerzitet u Tuzli - Zaključci Senata sa sjednice održane 13.03.2020. god.