XXXVII stručni sastanak "Novine u dijagnostici i tretmanu srčane slabosti"

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 19.05.2017. god.

 

P R O G R A M

 

 

 

 

 

Udruženje kardiologa u BiH, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Univerzitet u Tuzli i Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizatori su XXXVII stručnog sastanka pod nazivom »Novine u dijagnostici i tretmanu srčane slabosti«.


Sastanak će se održati 20.05.2017.godine u Hotelu Tuzla sa početkom u 10 sati.