XVI Međunarodni Forum – Takmičenje za studente i mlade naučnike „Aktuelna pitanja racionalne upotrebe prirodnih resursa“

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 07.05.2020. godine
Obavještavamo sve zainteresovane studente i mlade naučnike da Rudarski fakultet iz St. Petersburga, Rusija pod pokroviteljstvom UNESCO-a organizuje  XVI Međunarodni Forum – Takmičenje pod nazivom „Aktuelna pitanja racionalne upotrebe prirodnih resursa“.  Ovaj Forum – Takmičenje će se održati od 17.06. do 19.06.2020. godine putem video konferencije. Forum pokriva 10 istraživačkih oblasti navedenih u Prilogu 2.

Prijaviti se mogu svi studenti i mladi istraživači do 35. godina starosti koji nemaju završen III ciklus studija, te imaju B1 do B2 nivo poznavanja engleskog jezika.

Rok za registraciju je 01.06.2020. godine.

Registracija se vrši putem sljedećeg linka: http://myouth.spmi.ru/en

Za više informacija pogledajte: Original poziv, Prilog 1 i Prilog 2.