XI Ljetna škola Jean Monnet u Rijeci

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 06. 04. 2015.

Obavještavamo vas Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i katedra Jean Monnet europskih integracija od 29. Juna do 11. Jula 2015. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, organizuje XI po redu Međunarodnu ljetnu školu.


Cilj Ljetne škole je upoznati studente ekonomskih, pravnih, političkih studija i ostalih povezanih područja s osnovama gospodarskog procesa integriranja u Europi, s osvrtom na Hrvatsku i zemlje jugoistočne Europe, te im predočiti prednosti i izazove procesa gospodarskog integriranja na području svakodnevnog života. Kao zajednički projekt s 5. po redu POL-LOC ljetnom školom, ove godine se posebni naglasak daje na područje lokalne uprave te reperkusije procesa integracije na lokalnoj razini.


Zajednički program sadrži predavanja, okrugle stolove, radionice te timske studentske zadatke pod vodstvom nastavnika. Predavanja održavaju predavači s hrvatskih i europskih sveučilišta i drugih institucija, na engleskom jeziku u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Rijeci, a sudionicima se dodjeljuje 6 ECTS-a. 


Ukupni troškovi za učešće na Ljetnoj školi iznose 600 €, a pokrivaju školarinu, materijale, organizirane izlete, javni prijevoz, smještaj, doručak i ručak, a za polaznike Škole osiguran je i bogat popratni program, koji uključuje posjete hrvatskim institucijama, upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti zapadne i sjeverozapadne Hrvatske, te ostalih sadržaja zabavnog karaktera.


Aplikacije se podnose online: http://form.jotformeu.com/form/40427518749361