WUS AUSTRIA – JEDNOMJESEČNI BORVAK U AUSTRIJI

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji inostranstvu
Tel:035 300 526
Email: international@untz.ba
Tuzla, 21.07.2014.god.

 WUS AUSTRIA – JEDNOMJESEČNI BORVAK U AUSTRIJI
ZA AKADEMSKO OSOBLJE, MASTERANTE I DOKTORANTE

 Organizacija WUS Austria objavila je novi poziv za prijave na program “One Month Visits to Austria”.
Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2014. godine. Poziv je otvoren za akademsko osoblje i istraživače sa magistarskih i doktorskih studija. Detalje vezane za mogućnost prijavljivanja, aplikacijski formular i sve dodatne informacije možete pronaći na službenoj stranici organizacije WUS Austria, na sljedećem linku:
http://www.wus-austria.org/project/0/33.html