OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S TAida Vrabac Trnačević javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja”Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 17.02.2017. godine u 13:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. dr. sc. Nijaz Karić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2. dr. sc. Asim Pandžić, docent izabran za užu naučnu oblast „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
3. dr. sc. Erna Lučić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Teorija i metodologija socijalnog rada“
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Rezervni član Komisije:  dr. sc. Hariz Šarić, vanr. prof.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.REZIME RADA


Istraživanje na temu „Uloga i značaj socijalnog rada u oblasti mentalnog zdravlja“ je imalo za cilj utvrditi važnost socijalnog rada u okviru institucija i organizacija koje se kroz svoje aktivnosti i usluge bave očuvanjem mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici. Pored navedenog, pretpostavlja se da je socijalni rad u oblasti mentalnog zdravlja nedovoljno zastupljen iako su vrlo često odrednice mentalnog zdravlja građana pod uticajem društvenih okolnosti u kojima se oni nalaze, kao i okruženja u kojem žive.Empirijski dio istraživanja je raliziran na području grada Tuzle u vremenskom periodu juli – septembar 2016. godine. Za potrebe istraživanja konstruiran je poseban istraživački instrument. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 70 ispitanika, od čega je 32 socijalna radnika i 38 profesionalaca pomažućih profesija zaposlenih u institucijama i organizacijama mentalnog zdravlja (Centra za socijalni rad Tuzla, Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba ometenih u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Odgojnog centra Tuzlanskog kantona, Doma penzionera Tuzla i 5 nevladinih organizacija; Prijateljice obrazovanja Amica Educa, Vive Žene, Snaga žene, Zemlja djece i UHD Prijateljice). U analizi empirijskih rezultata istraživanja korištene su poznate statističke metode, analize su izvođene uz pomoć statističkog paketa za analizu podatka (SPSS 20).Rezultati istraživanja su pokazali da socijalni rad u institucijama za očuvanje mentalnog zdravlja ima značajnu ulogu u promociji i očuvanju mentalnog zdravlja u lokalnoj zajednici ali i da je socijalni rad u okviru ovih institucija nedovoljno zastupljen.