Vodič za brucoše akademska 2019/20. godina

 

BUDUĆIM STUDENTIMA!!!

Posjetite stranicu "ŠTA I KAKO?" i pronađite sebe na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

 

 

Održana svečana akademija prijema brucoša u akademsku zajednicu Univerziteta u Tuzli

 

Akademska 2019/2020. godina počela je danas na Univerzitetu u Tuzli tradicionalnim prijemom brucoša u akademsku zajednicu. Brucoše je na svečanoj akademiji, koja je predstavljala prvi sat nastave za sve brucoše, održanoj u Univerzitetskoj sportskoj dvorani pozdravila Rektorica Univerziteta u Tuzli dr. sc. Nermina Hadžigrahić, red.prof., premijer Tuzlanskog kantona prof.dr. Denijal Tulumović i ministrica obrazovanja i nauke prof. Fahreta Brašnjić.

 

 

 

Svečana ceremonija prijema brucoša u akademsku zajednicu - najava

 

Univerzitet u Tuzli obavještava sve brucoše – studente prve godine prvog ciklusa studija, da će se prvoga dana nastave, u utorak,     01.10.2019. godine na svečanoj ceremoniji obaviti prijem brucoša u akademsku zajednicu. Svi brucoši trebaju doći u Univerzitetsku sportsku dvoranu, u utorak 01.10.2019.godine do 9 sati.

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20 GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 


Konačne rang-liste bit će objavljene 20.09.2019. godine, upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23. do 27.09.2019. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20 GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni 18.09.2019. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 20.09.2019. godine, upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23. do 27.09.2019. godine.

 

 

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u TuzliDanas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit trećeg upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima na kojima je preostalo ukupno 634 slobodnih mjesta za upis.

 

 

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u TuzliNa Univerzitetu u Tuzli će se organizovati treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju drugog upisnog roka, kako slijedi

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Konačne rang-liste bit će objavljene do 06.09.2019. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, a  upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.

 

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Konačne rang-liste bit će objavljene do 06.09.2019. godine, a  upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.

 

 

 

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini
 

Danas je objavljen  Konkurs za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini. Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 04.09.2019. godine.
 

 

 

 

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka, kako slijedi
 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

 

Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 05.07.2019. godine, a upis primljenih kandidata počinje od 08.07. i trajat će do 15.07.2019.godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni  03.07.2019. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 05.07.2019. godine, a upis primljenih kandidata počinje od 08.07. i trajat će do 15.07.2019.godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

 

 

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakukltetima /Akademiji  Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

 

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.

 

 

 

 

PLANIRAN UPIS ZA UKUPNO 2045 STUDENATA


Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerzitet u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini.

 

 

Učešće Univerziteta u Tuzli na  6. Sajmu srednjih škola, fakulteta u Tešnju


Dana 25.04.2019. godine je održan je 6. Sajam srednjih škola, fakulteta u Tešnju. Ovaj projekat je dio Strategije razvoja, a organizator Sajma je Općina Tešanj u saradnji sa srednjim školama s područja Tešnja. Sajam podržava i Udruženje privrednika Tešnja, a sve u cilju školovanja kadrova u skladu sa stvarnim potrebama privrede.

 

 

II Sajam zapošljavanja i obrazovanja u Brčkom

 

Dana 10.05.2019.godine u Omladinskom centru Brčko, u okviru projekta „Program karijernog savjetovanja i usmjeravanja“, održan je drugi po redu Sajam zapošljavanja i obrazovanja, organiziran od strane Zavoda za zapošljavanje BDBiH, u saradnji s Vladom BDBiH i Omladinskim centrom „Vermont“ Brčko.

 

 

Univerzitet u Tuzli uzeo učešće na Sajmu visokog obrazovanja

 

Prateći globalne trendove u visokom obrazovanju i potrebe srednjoškolaca da odaberu odgovarajući fakultet, Univerzitet u Tuzli uzeo je učešće na trećem Sajmu visokog obrazovanja, koji se održao 07. i 08. maja 2019. godine u Hotelu Tuzla.

 

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2019/20 (1.1 MB)

 

Pozivamo sve učenike završnih razreda srednjih škola na području BiH da upišu studij na Univerzitetu u Tuzli. Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti, na kojima studira  10 000 studenata. Izaberite jedan od  40 studijskih programa prvog ciklusa studija.Pronađite sve potrebne informacije u Vodiču za buduće studente i postanite član akademske zajednice Univerziteta u Tuzli.

 

 

DANI OTVORENOG UNIVERZITETA  (poveznica na on-line prezentaciju fakulteta/Akademije)

 

 

 

 

 

 

DANI OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U TUZLI

 

U cilju što bolje informiranosti učenika završnih razreda srednjih škola na području Bosne i Hercegovine, koji su zainteresirani za upis studija na fakultetima Univerziteta u Tuzli, bit će upriličeni Dani otvorenih vrata prema slijedećem rasporedu. Svi ste dobrodosli!

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 11.06.2019. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

A R H I V A        2019/20      2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13