Vodič za brucoše akademska 2017/18 godina

 

 

O G L A S  za popunu slobodnih kapaciteta za smještaj i ishranu studenata u studentskim  domovima  Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 14.10.2017. god.

 

U čast brucoša, na Univerzitetu u Tuzli održan svečani prijem

 

KONAČNE RANG LISTE - III UPISNI ROK

 

Poziv na svečanu ceremoniju prijema brucoša u akademsku zajednicu

 

PRIVREMENE RANG LISTE - III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

O B J A V A  za treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.09.2017. god.

 

KONAČNE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.09.2017. god.

 

PRIVREMENE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM UPISNOM ROKU NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

Upis dodatnog broja studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2017. god.

 

Univerzitet u Tuzli: Slobodna mjesta za drugi upisni rok na prvu godinu

 

Vlada TK: Data saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

PREGLED KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

KONAČNE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

Vlada TK nije dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata UNTZ o broju studenata

 

Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku, a u skladu s prijedlozima NNV-a

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

OBJAVLJENE PRIVREMENE RANG LISTE (VIDEO)

 

PRIVREMENE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

PRIJEMNI ISPIT ODRŽAĆE SE DANAS, 03.07.2017. GOD. U 10,00 SATI

 

Sutra zadnji dan upisa na fakultete Univerziteta u Tuzli

 

Odsjek za edukaciju trenera u sportu Studijski program „Sportski trener“

 

Prijemni ispit održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.06.2017. god.

 

OBAVIJEST

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2017. god.

 

STUDENTSKI KREDITI

 

O D L U K A o iznosu participacije i školarine u troškovima sva  tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj   2017/18 godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.06.2017. god.

 

Utvrđen iznos partcipacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

 

Organizovana pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike na Mašinskom fakultetu

 

PRIJEMNI ISPIT NEĆE BITI ELIMINACIONI ISPIT

 

Data saglasnost na plan upisa na Univerzitet u Tuzli

 

Dan otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport - najava događaja

 

Održan dan otvorenih vrata  Fakulteta elektrotehnike

 

Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike - najava događaja

 

Studentski sajam i dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu - najava događaja

 

UNIVERZITET U TUZLI NA SAJMU VISOKOG OBRAZOVANJA

 

Dan prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja - najava događaja

 

ŠTA STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI 2017/18

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?
 

 

 

 

  Povratak

 

 A R H I V A        2018/19     2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13