Vodič za brucoše akademska 2015/16. godina

 

 

 ak. 2015/16. god.

 

ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI? 2015/16

 

 

TREĆI UPISNI ROK za popunu upražnjenih mjesta po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.09.2015. god.

 

Obavijest o organizaciji trećeg upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.08.2015. godine

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI  ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U AKADEMSKOJ 2015/16. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.06.2015. godine.

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AK.2015/16. GODINU

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 25.06.2015. god.

 

Održana tradicionalna manifestacija DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16 - najava događaja

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

  Povratak

 

 A R H I V A        2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13