Vodič za brucoše akademska 2014/15. godina

 

 

Održana tradicionalna manifestacija „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA 2014/15

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - ŠTA I KAKO STUDIRATI 2014/15 - najava događaja

  

STUDENTSKI VODIČ 2014-15

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2014/2015
Studying At The University Of Tuzla 2014/45

 

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

  Povratak

 

 A R H I V A        2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15      2013/14       2012/13