Vodič za brucoše

BUDUĆIM STUDENTIMA!!!

Posjetite stranicu "ŠTA I KAKO?" i pronađite sebe na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

S T U D E N T S K I  V O D I Č

 

 

 

Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja

 

Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli 2017/18

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

PRIJEM BRUCOŠA UPISANIH U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

O B J A V A  za treći upisni rok za popunu upražnjenih mjesta na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" 08.09.2016. god.

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U TREĆEM UPISNOM ROKU

 

KONAČNE RANG LISTE - II upisni rok

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju trećeg upisnog roka na fakultetima Univerziteta u Tuzli

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/2017. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2016. godine

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM  UPISNOM ROKU

 

KONAČNE RANG LISTE - I upisni rok

 

PRIVREMENE RANG LISTE

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - MASTER/MAGISTARSKI STUDIJ NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Ispravka Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.06.2016. god.

 

OBAVIJEST O ISPRAVCI KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2016/17. GODINU

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2016/17. GODINU

  

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.06.2016. god.

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli ak. 2016/17. god.

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli 2016/17 - najava događaja

 

ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI? 2016/17

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI? 2015/16

 

 

TREĆI UPISNI ROK za popunu upražnjenih mjesta po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.09.2015. god.

 

Obavijest o organizaciji trećeg upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.08.2015. godine

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI  ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U AKADEMSKOJ 2015/16. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.06.2015. godine.

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AK.2015/16. GODINU

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 25.06.2015. god.

 

Održana tradicionalna manifestacija DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16 - najava događaja

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

  

 

Održana tradicionalna manifestacija „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA 2014/15

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - ŠTA I KAKO STUDIRATI 2014/15 - najava događaja

 

 

STUDENTSKI VODIČ 2015-16

 

STUDENTSKI VODIČ 2014-15

 

STUDENTSKI VODIČ 2013-2014

 

STUDENTSKI VODIČ 2012-13

 

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2014/2015
Studying At The University Of Tuzla 2014/45

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2013/2014

 

 

 

 

 
 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 20.04.2011. god.

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?