Vodič za brucoše

BUDUĆIM STUDENTIMA!!!

Posjetite stranicu "ŠTA I KAKO?" i pronađite sebe na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

 

 

 

 

Učešće Univerziteta u Tuzli na  6. Sajmu srednjih škola, fakulteta u Tešnju

 

II Sajam zapošljavanja i obrazovanja u Brčkom

 

Univerzitet u Tuzli uzeo učešće na Sajmu visokog obrazovanja

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2019/20 (8.85 MB)

 

DANI OTVORENOG UNIVERZITETA  (poveznica na on-line prezentaciju fakulteta/Akademije)

 

DANI OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U TUZLI

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

A R H I V A        2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13