Vodič za buduće studente

 

 

 

 

Dragi studenti,


Dobrodošli u našu komunikacijsku zajednicu - akademsku zajednicu više od 11.000 sadašnjih ali i svih budućih studenata i oko 1000 profesora, asistenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli koji sudjeluju u obrazovnom procesu najveće i najstarije visokoobrazovne institucije u sjeveroistočnoj Bosni.

Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti, na kojima trenutno studira blizu 11000 studenata. S nestrpljenjem očekujemo i vas - naše buduće studente.

Nastava na našem Univerzitetu odvija se na 40 studijskih programa prvog, 40 programa drugog i 15 programa trećeg ciklusa studija.

Na Univerzitetu u Tuzli do sada je diplomiralo 42 960 studenata, odbranjeno je 3453 magistarskih radova i 898 doktorata.

Svečanim činom uručenja Rješenja o akreditaciji Univerziteta u Tuzli 2015. godine, okončana je procedura akreditacije i eksterne evaluacije. U toku je akreditacija studijskih programa.

Imamo potpisane ugovore o saradnji sa brojnim Univerzitetima u Svijetu, naši studenti, profesore i saradnici sudjeluju u brojnim programima akademske razmjene, tragaju za znanjem i daju znanje.

To je tradicija koja nas obavezuje.

Naš Univerzitet u ovog godini obilježava 44 godine postojanja i uspješnog rada.

Cijenjeni budući studenti, dobro nam došli na Univerzitet u Tuzli.dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof., rektorica Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21

 

 

 

 

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21

 

 

 

 

FAKULTETI / AKADEMIJA

 


Pogledajte online prezentaciju fakulteta / Akadmije i studirajte na Univerzitetu u Tuzli!

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

 

 

Posjetite nas na Facebooku, Instagramu i Twitteru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posjetite fakultete / Akademiju na Facebook-u:

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET


EKONOMSKI FAKULTET
 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE


FARMACEUTSKI FAKULTET


FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT


FILOZOFSKI FAKULTET


MAŠINSKI FAKULTET
 

MEDICINSKI FAKULTET


PRAVNI FAKULTET


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

 

 

Učešće na Sajmu visokog obrazovanja Tuzla

 

Univerzitet u Tuzli i ove godine predstavio je  svoje fakultete i studijske programe na Sajmu visokog obrazovanja koji je održan u Tuzli 3. i 4. marta 2020. godine u organizaciji Tuzlanskog sajma i uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

 

 

 VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21 (3 MB)

 

Pozivamo sve učenike završnih razreda srednjih škola na području BiH da upišu studij na Univerzitetu u Tuzli. Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti. Izaberite jedan od  40 studijskih programa prvog ciklusa studija.Pronađite sve potrebne informacije u Vodiču za buduće studente i postanite član akademske zajednice Univerziteta u Tuzli. 

 

 

PREZENTACIJA FAKULTETA / AKADEMIJE  (on-line prezentaciju fakulteta/Akademije)

 

 

 

 

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

  

 

 

 
ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

A R H I V A        2019/20      2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13