Vodič za brucoše

BUDUĆIM STUDENTIMA!!!

Posjetite stranicu "ŠTA I KAKO?" i pronađite sebe na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

 STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

 

 


Svečana akademija prijema brucosa u akademsku zajednicu

 

Poziv na svečanu akademiju prijema brucoša u akademsku zajednicu

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

KONAČNE RANG LISTE  ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA- II UPISNI ROK

 

O B J A V A ZA treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 16.06.2018. godine
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra u akademskoj 2018/2019. godini

 

K O N K UR S  za prijem studenata  u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 07.09.2018. godine

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA - II UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

Dani otvorenih vrata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - najava

 

Press konferencija na UNTZ: Drugi upisni rok početkom septembra

 

KONAČNE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA I CIKLUS STUDIJA I INTEGRIRANI I I II CIKLUS STUDIJA - I UPISNI ROK

 

Press konferencija na UNTZ: Drugi upisni rok početkom septembra

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

Odluka o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.07.2018. god.

 

Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 26.06.2018. god.

 

Utvrđeni troškovi studiranja na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2018. god.

 

Utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

ŽELITE STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI: DANI OTVORENIH VRATA

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

ak. 2017/18. god.

 

O G L A S  za popunu slobodnih kapaciteta za smještaj i ishranu studenata u studentskim  domovima  Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini
Oglas je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 14.10.2017. god.

 

U čast brucoša, na Univerzitetu u Tuzli održan svečani prijem

 

KONAČNE RANG LISTE - III UPISNI ROK

 

Poziv na svečanu ceremoniju prijema brucoša u akademsku zajednicu

 

PRIVREMENE RANG LISTE - III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

O B J A V A  za treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.09.2017. god.

 

KONAČNE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.09.2017. god.

 

PRIVREMENE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM UPISNOM ROKU NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

Upis dodatnog broja studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2017. god.

 

Univerzitet u Tuzli: Slobodna mjesta za drugi upisni rok na prvu godinu

 

Vlada TK: Data saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

PREGLED KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

KONAČNE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

Vlada TK nije dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata UNTZ o broju studenata

 

Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku, a u skladu s prijedlozima NNV-a

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

OBJAVLJENE PRIVREMENE RANG LISTE (VIDEO)

 

PRIVREMENE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

PRIJEMNI ISPIT ODRŽAĆE SE DANAS, 03.07.2017. GOD. U 10,00 SATI

 

Sutra zadnji dan upisa na fakultete Univerziteta u Tuzli

 

Odsjek za edukaciju trenera u sportu Studijski program „Sportski trener“

 

Prijemni ispit održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.06.2017. god.

 

OBAVIJEST

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2017. god.

 

STUDENTSKI KREDITI

 

O D L U K A o iznosu participacije i školarine u troškovima sva  tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj   2017/18 godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.06.2017. god.

 

Utvrđen iznos partcipacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

 

Organizovana pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike na Mašinskom fakultetu

 

PRIJEMNI ISPIT NEĆE BITI ELIMINACIONI ISPIT

 

Data saglasnost na plan upisa na Univerzitet u Tuzli

 

Dan otvorenih vrata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport - najava događaja

 

Održan dan otvorenih vrata  Fakulteta elektrotehnike

 

Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike - najava događaja

 

Studentski sajam i dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu - najava događaja

 

UNIVERZITET U TUZLI NA SAJMU VISOKOG OBRAZOVANJA

 

Dan prirodnih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja - najava događaja

 

ŠTA STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI 2017/18

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

  

ak. 2016/17. god.

 

PRIJEM BRUCOŠA UPISANIH U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

 

KONAČNE RANG LISTE - III upisni rok

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

O B J A V A  za treći upisni rok za popunu upražnjenih mjesta na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" 08.09.2016. god.

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U TREĆEM UPISNOM ROKU

 

KONAČNE RANG LISTE - II upisni rok

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju trećeg upisnog roka na fakultetima Univerziteta u Tuzli

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/2017. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2016. godine

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM  UPISNOM ROKU

 

KONAČNE RANG LISTE - I upisni rok

 

PRIVREMENE RANG LISTE

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - MASTER/MAGISTARSKI STUDIJ NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Ispravka Konkursa je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 21.06.2016. god.

 

OBAVIJEST O ISPRAVCI KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2016/17. GODINU

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 20.06.2016. god.

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2016/17. GODINU

  

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.06.2016. god.

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli ak. 2016/17. god.

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta studirati na Univerzitetu u Tuzli 2016/17 - najava događaja

 

ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI? 2016/17

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

  

 ak. 2015/16. god.

 

ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI? 2015/16

 

 

TREĆI UPISNI ROK za popunu upražnjenih mjesta po Konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.09.2015. god.

 

Obavijest o organizaciji trećeg upisnog roka na Univerzitetu u Tuzli

 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

K O N K U R S za prijem redovnih studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/2016. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 24.08.2015. godine

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI  ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U TUZLI U AKADEMSKOJ 2015/16. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 27.06.2015. godine.

 

OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AK.2015/16. GODINU

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 25.06.2015. god.

 

Održana tradicionalna manifestacija DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli 2015/16 - najava događaja

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

  

 ak. 2014/15. god.

 

Održana tradicionalna manifestacija „DAN OTVORENOG UNIVERZITETA 2014/15

 

DAN OTVORENOG UNIVERZITETA - ŠTA I KAKO STUDIRATI 2014/15 - najava događaja

 

 

STUDENTSKI VODIČ 2015-16

 

STUDENTSKI VODIČ 2014-15

 

STUDENTSKI VODIČ 2013-2014

 

STUDENTSKI VODIČ 2012-13

 

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2014/2015
Studying At The University Of Tuzla 2014/45

 

Šta i kako studirati na Univerzitetu u Tuzli? 2013/2014

 

 

 

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?