Vodič za buduće studente

 

 

 

 

Dragi studenti,


Dobrodošli u našu komunikacijsku zajednicu - akademsku zajednicu više od 11.000 sadašnjih ali i svih budućih studenata i oko 1000 profesora, asistenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli koji sudjeluju u obrazovnom procesu najveće i najstarije visokoobrazovne institucije u sjeveroistočnoj Bosni.

Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti, na kojima trenutno studira blizu 11000 studenata. S nestrpljenjem očekujemo i vas - naše buduće studente.

Nastava na našem Univerzitetu odvija se na 40 studijskih programa prvog, 40 programa drugog i 15 programa trećeg ciklusa studija.

Na Univerzitetu u Tuzli do sada je diplomiralo 42 960 studenata, odbranjeno je 3453 magistarskih radova i 898 doktorata.

Svečanim činom uručenja Rješenja o akreditaciji Univerziteta u Tuzli 2015. godine, okončana je procedura akreditacije i eksterne evaluacije. U toku je akreditacija studijskih programa.

Imamo potpisane ugovore o saradnji sa brojnim Univerzitetima u Svijetu, naši studenti, profesore i saradnici sudjeluju u brojnim programima akademske razmjene, tragaju za znanjem i daju znanje.

To je tradicija koja nas obavezuje.

Naš Univerzitet u ovog godini obilježava 44 godine postojanja i uspješnog rada.

Cijenjeni budući studenti, dobro nam došli na Univerzitet u Tuzli.dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof., rektorica Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21

 

 

 

 

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21

 

 

 

 

FAKULTETI / AKADEMIJA

 


Pogledajte online prezentaciju fakulteta / Akadmije i studirajte na Univerzitetu u Tuzli!

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVENE MREŽE

 

 

Posjetite nas na Facebooku, Instagramu i Twitteru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posjetite fakultete / Akademiju na Facebook-u:

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET


EKONOMSKI FAKULTET
 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE


FARMACEUTSKI FAKULTET


FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT


FILOZOFSKI FAKULTET


MAŠINSKI FAKULTET
 

MEDICINSKI FAKULTET


PRAVNI FAKULTET


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godiniNa Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

 

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA PRVI UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Za fakultete Univerziteta - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

 

Za fakultete Univerziteta - privremena rang-lista kandidata objaviće se do 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti - privremena rang-lista kandidata objaviće se 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; - upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINIObavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

 

 

 

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 14.07.2020. godine

 

 

 

 

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 22.06.2020. godine.

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA

Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

 

 

OBAVIJEST o objavi KONKURSA za upis studenata u sva tri ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

 

Obavještavamo sve buduće studente Univerziteta u Tuzli da će K O N K U R S za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju  Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god. biti objavljen u ponedeljak, 22.06.2020. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na webstranici Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

 

Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak, 16.06.2020. godine  dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  u akademskoj 2020/21. godini.

 

 

 

 

Učešće na Sajmu visokog obrazovanja Tuzla

 

Univerzitet u Tuzli i ove godine predstavio je  svoje fakultete i studijske programe na Sajmu visokog obrazovanja koji je održan u Tuzli 3. i 4. marta 2020. godine u organizaciji Tuzlanskog sajma i uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

 

 

 VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21 (3 MB)

 

Pozivamo sve učenike završnih razreda srednjih škola na području BiH da upišu studij na Univerzitetu u Tuzli. Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti. Izaberite jedan od  40 studijskih programa prvog ciklusa studija.Pronađite sve potrebne informacije u Vodiču za buduće studente i postanite član akademske zajednice Univerziteta u Tuzli. 

 

 

PREZENTACIJA FAKULTETA / AKADEMIJE  (on-line prezentacija fakulteta/Akademije)

 

 

 

 

 

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

  

 

 

 
ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.06.2020. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis  studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija  na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2019. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

A R H I V A        2019/20      2018/19      2017/18      2016/17      2015/16      2014/15       2013/14       2012/13