Vlada TK nije dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 10.07.2017. god.

 

 

 

 

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se konstatuje da prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini ne ispunjava formalne uslove za davanje prethodne saglasnosti. Također, Vlada je zadužila Senat JU Univerzitet u Tuzli da ponovo razmotri broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini i to uzimajući u obzir odredbe Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, a koje su vezane za broj studenata na predavanjima i vježbama i način realizacije nastave i vježbi, optimalnu površinu prostora kao i broj i strukturu akademskog osoblja neophodnog za realizaciju nastave. Ukoliko Senat JU Univerzitet u Tuzli donese novu Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini u skladu Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, u obavezi je da istu dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, a da eventualni naknadni upis studenata organizuje putem novog upisnog roka.

 

 

(untz.ba / vladatk.kim.ba)