Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada

 Prorektor za naučnoistraživački rad

 

Tel: + 387 (0) 35 30 05 22

 

E-mail:

 

 

mr. sc. Alma Tanović Hulusić, prof. engleskog jezika i književnosti, viši stručni saradnik

 

Tel: +387 (0)35 30 05 28

Fax: +387 (0)35 30 05 28

 

E-mail: nir@untz.ba

 

 


 

 

 - Novosti


- Aktivnosti iz oblasti NIR-a


- Projekti


- Informacije za studente


- Informacije za nastavnike


- Praćenje kapaciteta NIR-a
 
   - Strategija razvoja nauke


- Uže naučne oblasti Univerziteta u Tuzli


- Registar domaćih publikacija


- Centar za doktorski studij


- Linkovi