Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada

 

dr.sc. Naser Prljača, redovan profesor na Fakultetu elektrotehnike, prorektor

 

Tel: + 387 (0) 35 30 05 25

Fax: + 387 (0) 35 30 05 24

 

e-mail: naser.prljaca@untz.ba

 

mr. sc. Alma Tanović, prof. engleskog jezika i književnosti, viši stručni saradnik

 

Tel: +387 (0)35 30 05 28

 

Fax: +387 (0)35 30 05 28

 

e-mail: nir@untz.ba