Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

E-mail:

 

Tel: + 387 (0)35 300 505

 

 

Viši stručni saradnik
Mirha Mujkanović, prof. engleskog jezika i književnosti
Tel: + 387 (0)35 300 522
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
          internationalstudents@untz.ba

 

Prevodilac
Selma Ćebić Babajić, prof. engleskog jezika i književnosti
Tel: + 387 (0)35 300 526
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528
E-mail: selma.cebic-babajic@untz.ba

 

e-mail: international@untz.ba

 


 

 

- Novosti


- Aktivnosti Ureda


- Potpisani sporazumi


- Ljetni univerzitet


- Erasmus


    - Erasmus +


        - Vodič Erasmus+ programa


        - Ključna aktivnost 1


        - Ključna aktivnost 2


    - Erasmus Mundus


 

 

- Tempus


    - Tempus aktuelni projekti


    - Tempus završeni projekti


- Mevlana


- Programi Ureda


- Članstvo u međunarodnim organizacijama


- Univerzitetska mreža univerziteta iz regije


- ECTS EU


- Evropska asocijacija uni EUA


- Akademsko priznavanje


- Pravilnik o mobilnosti


- Strategija internacionalizacije Univerziteta u Tuzli


- Konferencije