Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

Dr. sc. Meliha Hrustić, redovni profesor, v.d. prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

E-mail: meliha.hrustic@untz.ba

 

Tel: + 387 (0)35 300 505
Merima Baraković, viši stručni saradnik

 

 

e-mail: international@untz.ba

 

Tel: + 387 (0)35 300 526
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528

 

 


 

 

- Novosti


- Aktivnosti Ureda


- Potpisani sporazumi


- Ljetni univerzitet


- Erasmus


    - Erasmus +


        - Vodič Erasmus+ programa


        - Ključna aktivnost 1


        - Ključna aktivnost 2


    - Erasmus Mundus


 

  - Tempus


    - Tempus aktuelni projekti


    - Tempus završeni projekti


- Mevlana


- Programi Ureda


- Članstvo u međunarodnim organizacijama


- Univerzitetska mreža univerziteta iz regije


- ECTS EU


- Evropska asocijacija uni EUA


- Akademsko priznavanje


- Pravilnik o mobilnosti