Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu


dr.sc. Alma Dizdarević, vanredan profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, prorektor


Tel: + 387 (0)35 300 505
e-mail: international@untz.ba


Merima Baraković, viši stručni saradnik

e-mail: international@untz.ba

Tel: + 387 (0)35 300 526
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528