UPUTSTVO o bližem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19)

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 15.04.2020. godine

 

 

UPUTSTVO o bližem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19)
Uputstvo je donijela Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 13.04.2020. godine