UPUTSTVO o bližnjem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa-(COVID-19)

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.04.2020. godine

 

 

UPUTSTVO o bližnjem načinu realizacije Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa-(COVID-19)
Upuststvo donosi Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 30.03.2020. godine