Upisna politika

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20 GOD. I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE  ZA AK. 2019/20. GOD.  I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

Treći upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

TREĆI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U TUZLI
Treći upisni rok je objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 13.09.2019. god.

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AK. 2019/20. GOD. I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Avaz" od 14.06.2019. god.

 

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 11.06.2019. god.

 

Planiran upis za ukupno 2045 studenata

 

STUDIRAJTE NA UNIVERZITETU U TUZLI: VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE

 

DANI OTVORENIH VRATA

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT

 

 

 

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.
 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli 18.05.2011. god.Koliki je iznos participacije troškova studija za upis na Univerzitet za studente koji nisu državljani Bosne i Hercegovine?

 

 

 

 

A R H I V A     2018/19      2017/18