Upisna politika

 

O B J A V A  za treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini
Objava je objavljena u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.09.2017. god.

 

KONAČNE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/2018. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 06.09.2017. god.

 

PRIVREMENE RANG LISTE - II UPISNI ROK

 

ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM UPISNOM ROKU NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

Upis dodatnog broja studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini
Objavljeno je u dnevnom listu "Oslobođenje" od 25.08.2017. god.

 

Univerzitet u Tuzli: Slobodna mjesta za drugi upisni rok na prvu godinu

 

Vlada TK: Data saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU NAKON KONAČNIH RANG LISTI

 

PREGLED KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

 

KONAČNE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

Vlada TK nije dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata UNTZ o broju studenata

 

Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio prijedlog Odluke kojom se omogućava upis kandidatima koji su na rang listi rangirani ispod odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku, a u skladu s prijedlozima NNV-a

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU

 

PRIVREMENE RANG LISTE - I UPISNI ROK

 

ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI NA UNIVERZITETU U TUZLI

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.06.2017. god.

 

OBAVIJEST

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2017. god.

 

STUDENTSKI KREDITI

 

O D L U K A o iznosu participacije i školarine u troškovima sva  tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj   2017/18 godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.06.2017. god.

 

Utvrđen iznos partcipacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

 

Prijemni ispit neće biti eliminacioni ispit

 

Data saglasnost na plan upisa na Univerzitet u Tuzli

 

Utvrđen prijedlog  broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini

 

ŠTA STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI 2017/18

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT