Upisna politika

 

I S P R A V K A  K O N K U R S A  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 17.06.2017. god.

 

OBAVIJEST

 

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" od 16.06.2017. god.

 

Studentski krediti

 

Utvrđen iznos partcipacije školarina na Univerzitetu u Tuzli

 

Prijemni ispit neće biti eliminacioni ispit

 

Data saglasnost na plan upisa na Univerzitet u Tuzli

 

Utvrđen prijedlog  broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini

 

ŠTA STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI 2017/18

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

TESTOVI ZA KVALIFIKACIONI ISPIT