NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠENI PRIJEMNI ISPITI

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 03.07.2017. god.

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u prvom upisnom roku.

 

 

 

 

Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni tokom dana, a najkasnije do 04.07.2017. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 07.07.2017. godine a upis primljenih kandidata počinje od 10.7. i trajat će do 14.07.2017.godine i od 21.08. do 25.08.2017.godine.

Na studijskim programima na kojima se ne popuni odobreni broj studenata, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 28.08. do 31.08.2017. godine. Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 05.09.2017.godine u 10.00 sati. Preliminarna rang lista će biti objavljena 06.09. a konačna 11.09.2017.godine.

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od 11.09. do 22.09.2017. godine vršiti upis primljenih kandidata za drugi upisni rok.