Na Univerzitetu u Tuzli potpisan je ugovor o početku SCOPES projekta

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 01.12.2015. god.

 

 

Na  Univerzitetu u Tuzli upriličeno je potpisivanje ugovora o početku SCOPES projekata koji ima za cilj da razvije ideju koja bi po završetku projekta, čije trajanje je dvije godine, rezultirala osnivanjem centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli.

 

 

 Sam projekat pod nazivom „Set up of a center of competence for inter- and transdisciplinary research at the University Tuzla“, realiziraju parteneri: Univerzitet u Tuzli (Filozofski fakultet -Odsjek za socijalni rad, Edukacijsko rehabilitacijski, odsjek: Poremećaji u ponašanju, Medicinski fakultet, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Udruženje građana Vive Žene i Univerzitet  primjenjenih znanosti Sjeverozapadne  Švicarske (UASNW).

Univerzitet u Tuzli je prvi Univerzitet u BiH koji je dobio SCOPES projekat (Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland) na polju društvenih i medicinskih nauka.  Do sada su SCOPES projekti rađeni jedino na polju tehničkih nauka. 

Na preskonferenciji upriličenoj prilikom potpisivanja Ugovora o početku saradnje u okviru projekta prisutnima su se obratili Prof.dr. Snježana Marić, red.prof. prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju na Univerzitetu u Tuzli, Danijela Simić-ministrica za rad socijalnu politiku i povratak, lic.phil.Barbara Schurch voditelj cjelokupnog projekta iz Bazela, Jorg Dittmann sa instituta za socijalno planiranje i urbanizam iz Bazela, Jasna Zečević - direktorica nevladine organizacije „Vive žene“ i  dr.sc. Lejla Kuralić-Čićić koordinatorica projekta za BiH tim.


Cilj projekta jeste razviti ideju za uspostavljanje Centra za razvoj kompetencija za inter- i transdiciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli. Projekat se zasniva na rezultatima prethodnog istraživanja u zajedničkom projektu pod nazivom “Uticaj različitih konteksta socijalizacije na razvoj maloljetničke delinkvencije u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini - Preporuke za mjere prevencije i intervencija“. Osnova za uspostavljanje  Centra je i već stečeno iskustvo u primjeni znanja i iskustava u radu multi i transdiciplinarnog tima u projektu „Poboljšanje transdisciplinarnih istraživanja i saradnje u socijalnom planiranju u vezi sa maloljetničkom delinkvencijom u kontekstu Bosne i Hercegovine“, čija realizacija je u toku i za koji je, takođe ovom prilikom, planirano potpisivanje sporazuma o saradnji.
   
Osnovni cilj razvoja Centra jeste da se da prostor promoviranju  novih ideja, motiviraju studenti i potiče obrazovanje u razvoju kompetencija, kao i davanja prilike Univerzitetu za umrežavanje i saradnju sa drugim Univerzitetima, poboljšanje znanja i vještina, kako studenata tako i nastavnog osoblja.  Kroz Centar za razvoj kompetencija cilj je podučiti, omogućiti i povećati prilike i pristup mladih:
- Tehnikama transdisciplinarnog istraživanja
- Tehnikama i paradigmi kvalitativnog istraživanja
- Pisanju naučno-istraživačkih projekata
- Projektnom menadžmentu i izvorima finansiranja
- Socijalnim vještimama i
- Liderstvu.


Prema tome, u okviru centra provodile bi se kontinuirane edukacije za studente i profesionalce, organizirale studijske posjete/razmjene studenata, razvijale studentske kompetencije i osmišljavali projekti.


Otvaranja Centra je u skladu sa vizijom, misijom i operativnim ciljevima institucionalnog plana razvoja Univerziteta. Istraživanje, učenost, kreativni i kritički rad središnje su vrijednosti Univerziteta u Tuzli. Misija Univerziteta, pored ostalog, je da kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih i stručnih istraživanja na tri stupnja bolonjskog ciklusa, naučno-istraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja.

Jedan od operativnih ciljeva institucionalnog plana razvoja Univerziteta je partnerstvo sa privredom, organima vlasti, obrazovnim i naučno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama, civilnim i kulturnim institucijama.
Projekat je podržala Švicarska nacionalna fondacija (SNSF) u okviru Međunarodnog programa za Istočno evropske zemlje (SCOPES) kao dio tehničke saradnje i finansijske pomoći  Švicarske Konfederacije od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Saveznog ministarstva vanjskih poslova.