5. međunarodna konferencija u podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.11.2014. god.

 
Internacionalni BURCH Univerzitet u saradnji sa nizom međunarodnih i domaćih ustanova, među kojima je i Univerzitet u Tuzli organizira 5. međunarodnu konferenciju u podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici, koja će se održati od 7. do 9. maja 2015. godine u Sarajevu.

Tema ovogodišnje konferencije jeste „Language Assessment for Multiligualism: Promoting Linguistic Diversity and Intercultural Communicataion“
Krajnji rok za prijave sažetaka je 15. februar 2015. godine.

Više informacija zainteresovani mogu pronaći na web stranici: http://fltal.ibu.edu.ba.