UNIVERZITET U TUZLI PROMOVIRAO 29 DOKTORA NAUKA

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 26.12.2016. god.

 

 

 

 

U okviru obilježavanja 40 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli dana 22.12.2016. godine je upriličena svečana promocija doktora nauka. Ovim činom društvena zajednica postala je bogatija za 29 doktora nauka koji su u proteklih godinu dana odbranili svoje doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Svečani čin promocije doktora nauka je otvorio rektor Univerziteta u Tuzli prof.dr. Samir Nurić.

„Ovo je veliki dan za naš Univerzitet, jer smo bogatiji za ove mlade ljude koji su se opredijelili za bavljenje naukom. Kandidati koje danas promoviramo protekle su godine proveli u velikim istraživačkim projektima rađenim pod mentorstvima naših najuglednijih profesora, kao rektor ovoga Univerziteta ja sam ponosan na te rezultate“, kazao je prof.dr. Samir Nurić.
  

 

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci.

Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručio je rektor  Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Samir Nurić.

U ime promoviranih doktora nauka, prisutnim se obratio dr.sc. Edin Salkić.

Među danas promoviranim veliki je broj doktoranata iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su se odlučili na odbranu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli.

 
Na čast doktora nauka promovirani su :

 

Dr.sc. Sadat Kurtalić
Dr.sc. Edin Salkić
Dr.sc. Rasim Jusufović
Dr.sc. Vedran Stuhli
Dr.sc. Zoran Tošić
Dr.sc. Nermina Kurtalić
Dr.sc. Edisa Avdihodzić
Dr.sc. Suad Širanović
Dr.sc. Samra Moranjkić
Dr.sc. Adem Dautbašić
Dr.sc. Sanja Bajgorić
Dr.sc. Melika Avdagic Pirić
Dr.sc. Midhat Osmić
Dr.sc. Edin Ostrvica
Dr.sc. Vukašin Balta
  Dr.sc. Damir Sabitović
Dr.sc. Selma Suljagić
Dr.sc. Rijad Arnautović
Dr.sc. Ilvana Trumić
Dr.sc. Almira Mujkić
Dr.sc. Azra Džaferagić-Franca
Dr.sc. Bilal Imširović
Dr.sc. Mirza Memić
Dr.sc. Nermin Tursić
Dr.sc. Elvir Ferhatbegović
Dr.sc. Aida Hamzic-Mehmedbašić
Dr.sc. Fahira Alić
Dr.sc. Samir Ćustović
Dr.sc. Adnan Aljukić
  

SVEČANA PROMOCIJA DOKTORA NAUKA