Univerzitet u Tuzli otvara učionice i studentske domove

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 23.05.2020. god.

 U skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, donijetoj na sjednici 21.05.2020. godine Univerzitet u Tuzli obavještava studente, nastavnike i saradnike o slijedećem:


1.    Odbrane završnih radova na I, II i III ciklusu studija, kao i odbrane projekata mogu se planirati u najvećim prostorijama fakulteta, uz prisustvo maksimalno 10 osoba, uključujući kandidata i članove komisije, počev od utorka, 26. maja 2020. godine.

2.    Povratak studenata u studentske domove, uključujući i Paviljon 1, započet će u nedjelju, 31.05.2020.

3.    Nadoknada vježbi u objektima Univerziteta, s tim što broj studenata u grupi ne može biti veći od 15,  počet će u ponedjeljak, 01.06.2020.

 

4.    Održavanje vježbi na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport počet će u utorak, 26.05.2020.

 

5.    Započet će i državanje ispita na način da se ne stvaraju gužve i da se osigura fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba. Ispitni termini, kako redovni, tako i propušteni aprilski i apsolventski, te biće utvrđeni na sjednici Senata, planiranoj za utorak, 26.05.2020. i objavljeni na web stranici Univerziteta i fakulteta.


Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uputit će Univerzitetu u Tuzli  Preporuke za održavanje, vježbi, ispita i odbrana završnih radova, kao i preporuke za studentske domove. Preporuke će biti objavljene na web stranici Univerziteta u Tuzli i medijima.

 

Univerzitet u Tuzli zahvaljuje svojim studentima, nastavnicima i saradnicima za razumijevanje i saradnju. Intenzivno radimo na staranju uslova za povratak studenata u učionice i studentske domove. Molimo vas da pratite informacije i uputstva koja ćemo uskoro objavljivati na našoj web stranici: www.untz.ba . Radujemo se skorom susretu i povratku našim nastavnim i ispitnim obavezama.

 

U prilogu dostavljamo Naredbu Kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzlanskog kantona donesenu na sjednici 21.05.2020. godine.
 

 

Naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite vezana za održavanje vježbi, ispita, odbrana završnih radova na I, II i III ciklusu studija i povratak studenata u studentske domove Univerziteta u Tuzli, donesena na sjednici održanoj 21.05.2020. god.