Univerzitet u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 25.04.2017. god.

 

 

 

 

 

 

Prateći globalne trendove u visokom obrazovanju i potrebe srednjoškolaca da odaberu odgovarajući fakultet, Univerzitet u Tuzli uzet će učešće na drugom Sajmu visokog obrazovanja, koji će se održati 27. i 28. aprila 2017. godine u Hotelu Tuzla.


Cilj učešća Univerziteta u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja je da kroz konstruktivnu komunikaciju s maturantima olakša odabir njihovog budućeg zvanja te da kroz prezentaciju ključnih informacija o studijskim programima 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli pruži cjelovitu informaciju o mogućnostima i uslovima akademskog obrazovanja.


Pored izlagačkog dijela, centralni programski sadržaj Sajma visokog obrazovanja bit će Okrugli stol pod nazivom “Visoko obrazovanje i zapošljavanje“, koji će okupiti eminetne stručnjake iz organizacija i institucija koje su direktno vezane za visoko obrazovanje u BiH.


Sajam će biti smješten u tri izlagačka paviljona Hotela Tuzla i bit će otvoren u periodu od 10,00 do 17,00 sati, a štandovi 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli će biti pozicionirani u prizemlju Hotela Tuzla.