Univerzitet u Tuzli će uzeti učešće u izvođenju NATO EADARCC terenske vježbe u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 26.05.2017. god.

 

 

 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO centar za koordinaciju djelovanja u katastrofama (EADRCC) održali su 17.05.2017. godine u Tuzli Finalnu plansku konferenciju kao dio završnih planiranja za održavanje NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017.” koja će se održati u septembru ove godine u Tuzli.

U terenskoj vježbi u Tuzli u septembru ove godine, trebalo bi učestvovati više od 550 međunarodnih timova iz 30 zemalja te 350 domaćih učesnika kada će se provjeravati spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih poplava, klizišta, odrona, zemljotresa, i drugih nesreća. Ova vježba treba pokazati koliko su prije svega domaće institucije sprmne djelovati u slučaju prirodnih nesreća. Učešće u vježbi uzet će i Univezitet u Tuzli, stavljajući prostorne kapacitete Kampusa na raspolaganje u skladu sa mogućnostima.


Kada se BiH prije tri godine suočila s poplavama i klizištima, pomoć je stigla iz više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući i NATO savez, koji sada, ovom vježbom u septembru, želi provjeriti šta su domaće institucije naučile iz ovog iskustva.

"Mi u posljednjih nekoliko godina, nažalost možda i naučeni nekim lekcijama u kojima smo pretrpjeli ili platili previše skupu cijenu, počinjemo da pridajemo sve više značaja ovom pitanju. Moram reći da još nismo na nivou osposobljenosti i opremljenosti naših kapaciteta da se na jedan ozbiljnji način suprotstavimo ovim prirodnim katastrofama koje nas mogu zadesiti", istakao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.