Univerzitet u Tuzli uzeo učešće na Sajmu visokog obrazovanja

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 13.05.2019. god.

 

 Prateći globalne trendove u visokom obrazovanju i potrebe srednjoškolaca da odaberu odgovarajući fakultet, Univerzitet u Tuzli uzeo je učešće na trećem Sajmu visokog obrazovanja, koji se održao 07. i 08. maja 2019. godine u Hotelu Tuzla.

 

 

Univerzitet u Tuzli uzeo učešće na Sajmu visokog obrazovanja

 

 

Cilj učešća Univerziteta u Tuzli na Sajmu visokog obrazovanja je da kroz konstruktivnu komunikaciju s maturantima olakša odabir njihovog budućeg zvanja te da kroz prezentaciju ključnih informacija o studijskim programima 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli pruži cjelovitu informaciju o mogućnostima i uslovima akademskog obrazovanja.Informacije o studijskim programima i uslovima upisa zainteresirani srednjoškolci mogu dobiti i na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli.