UNESCO - Poziv za dostavu nominacija za UNESCO-L'Oreal nagradu za žene u nauci za 2021. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.05.2020. god.


 U okviru saradnje "Za žene u nauci" između UNESCO-a i L'Oreal Fondacije, otvoren je poziv za dostavu nominacija za istaknute naučnice iz cijelog svijeta za 2021.godinu. U okviru ove saradnje biće dodijeljeno 5 nagrada u vrijednosti od 100,000 € naučnicama za njihov doprinos istraživanju u oblasti fizike, matematike i kompjuterskih nauka.

 

Kandidate za nagradu mogu nominovati isključivo renomirani naučnici (rektori šefovi naučnih ustanova, članovi akademije nauka, redovni profesori, bivši dobitnici nagrade za žene u nauci, nosioci zvanja doktora nauka iz oblasti prirodnih nauka).

 

Nominacije se dostavljaju isključivo putem web platforme: https://www.forwomeninscience.corn, najkasnije do 31.5.2020.godine.