UNESCO - L'OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax:+387 35 300 528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 23.04.2013.god.
 

 


UNESCO - L'OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u
oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

 


U okviru saradnje “Za žene u nauci“, UNESCO i L’Oreal fondacija dodjeljuju petnaest stipendija u vrijednosti od 40.000 USD mladim ženama koje se bave istraživanjem u polju prirodnih nauka širom svijeta.


Kandidatkinje za stipendiju već moraju biti uključene u istraživanje na nivou doktorata ili post-doktorata u nekom od polja prirodnih nauka kao što su biologija, biohemija, biotehnologija, agronomija, medicina, farmacija i fiziologija i ne mogu biti starije od 35 godina.


U razmatranje će biti uzete samo kandidatkinje sa svim potrebnim kvalifikacijama, uključujući i tečno poznavanje jezika zemlje u kojoj će raditi istraživanje. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sve prijave uz svu potrebnu prateću dokumentaciju moraju biti podnesene preko web platforme: www.fwis.fr do 30.maja 2013.godine.


Državna komisija za UNESCO će od podnesenih prijava odabrati i kandidirati četiri najbolje.


Detaljne informacije o uvjetima i načinu prijavljivanja kao i formulare za prijavu možete naći ovdje.