Wus Aaustria – jednomjesečni boravak u Austriji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 24. 06. 2015.


 

Obavještavamo vas da je organizacija WUS Austria objavila poziv za prijave na program “One Month Visits to Austria”.


Poziv je otvoren za akademsko osoblje i istraživače sa magistarskih i doktorskih studija.


Sve dodatne informacije o uslovima prijavljivanja, kao i aplikacijski formular možete pronaći na službenoj stranici organizacije WUS Austria, na sljedećem linku:
http://www.wus-austria.org/project/0/33.html


Krajnji rok za dostavljanje prijava je 30. juli 2015. godine.