6. INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK U RIGI, LATVIJA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.03.2017. godine


 6. INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK U RIGI, LATVIJA
22.05. – 26. 05. 2017. godine

 Obavještavamo Vas da Univerzitet u Rigi organizuje 6.International Staff Training Week od 22. maja do 26. maja 2017. godine u Rigi, Latvija.

U sklopu International Staff Training Week održaće se radionice koje su namjenjene Uredima za međunarodnu saradnju i osoblju koje se bavi finansijskim pitanjima.

U prilogu dostavljamo obrazac za prijavu.

Rok za prijavu je 15. mart 2017. godine. Prijave se šalju na e-mail adresu: jolanta.jurevica@rtu.lv.

Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranici:
http://www.rtu.lv/en/internationalization/international-events/international-week/join-our-6th-international-staff-training-week