UNESCO takmičenje za najbolju fotografiju za mlade

Ured za međuuniverzitetsku saradnju 
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 12.07.2018.godine
 
 
 
 
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je poziv za dostavljanje prijava za takmičenje za najbolju fotografiju u okviru projekta „Oči mladih na putu svile“.
 
Takmičenje je otvoreno za mlade iz dvije starosne grupe:
 
- mladi od 14 do 17 godina starosti i
- mladi od 18 do 25 godina starosti 
 
Prijavljene fotografije trebaju da se odnose na četiri teme:
 
- kultura
- spomenici
- pejzaži i
- ljudi
 
Rok za dostavu fotografija je 15.07.2018. godine.
 
Detaljne informacije i uputstvo za prijavu se mogu naći na web stranici ispod na kojoj se ujedno vrši i prijava na takmičenje: https://unescosilkroadphotocontest.org