Takmičenje mladih građana u poduzetničkim vještinama u 2019. godini

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.04.2019.godine

 

Obavještavamo vas da je na web stranici UNESCO-a objavljen poziv za prijavu ideja i projekata za takmičenje mladih u poduzetničkim vještinama.

Naime, radi se o aktivnosti u okviru UNESCO-vog globalnog akcionog programa (GAP) o obrazovanju za održivi razvoj (ESD).

U okviru ovog takmičenja pozivaju se mladi poduzetnici (u dobi od 15 do 35 godina) iz cijelog svijeta da podnesu svoje inovativne ideje i projekte koji imaju društveni uticaj, te zagovaraju i implementiraju jedan ili više od 17 ciljeva održivog razvoja.

Napominjemo da svi zainteresovani mogu poslati prijavu, na engleskom jeziku, direktno UNESCO-u ne kasnije od 31. 7. 2019. godine.

Sve detaljne informacije možete pronaći na slijedećem linku:
https://en.unesco.org/news/2019-youth-citizen-entrepreneurship-competition-submit-your-ideas-and-projects

Poziv za takmičenje možete pronaći i u kopiji akta Ministarstva civilnih poslova BiH, koji je dostupan ovdje.