Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26. 08. 2015. 
Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljila je konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2016/2017. godinu. Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj. Konkursom nisu obuhvaćeni Bachelor i Master studiji kao ni studiji umjetnosti.


Upute i formulare (isključivo na engleskom) Ambasada Švicarske dostavlja na upit putem e-maila: sanela.ademovic@eda.admin.ch.


Krajnji rok za dostavu aplikacija je 23. novembar 2015. na adresu:
Ambasada Švicarske; Zmaja od Bosne 11, Zgrada RBBH, objekat B. 71000 Sarajevo sa naznakom: stipendija.


Detaljnije informacije o stipendijama možete pronaći na stranici Švicarskog saveznog sekretarijata za obrazovanje i istraživanje:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/index.html?lang=en