Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.04. 2015.

Obavještavamo vas da Vlada Arapske Republike Egipat i Univerzitet Al-Azhar nudi 23 stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati na egipatskim univerzitetima u akademskoj 2015/2016. godini:


- tri stipendije za dodiplomske studije
- tri stipendije za postiplomske studije
 - tri stipendije za učenje arapskog jezika
- 14 stipendija na Institutu Al-Azhar


Sve dodatne informacije o stipendijama zainteresovani kandidati mogu dobiti kontaktirajući Ambasadu AR Egipat u Sarajevu na tel: 033 666 498.


Krajnji rok za apliciranje je 15.06.2015. godine.