Stipendije Univerziteta u Pečuhu i grada Pečuh

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.06.2016. godine

 

 


Obavještavamo vas da članovima Alpe Adria rektorske konferencije, Univerzitet u Pečuhu  i Grad Pečuh, Mađarska dodjeljuju 2 stipendije za zimski semestar akademske 2016/2017 godine u trajanju od 4-5 mjeseci.


Navedena stipendija se dodjeljuje studentima sa visokim prosjekom, koji imaju najmanje IV završena semestra, a čiji su matični univerziteti članovi Alpe Adria rektorske konferencije (Univerzitet u Tuzli je član od maja 2011. godine).


Više informacija o samom univerzitetu i fakultetima  nalaze se na službenoj web stranici http://pte.hu/english, a dalje upite vezano za navedeno možete poslati Eszter Sándorfi sandorfi.eszter@pte.hu ili Uredu Rektora, Odjel za međunarodne odnose Univerziteta u Pečuhu www.iro.pte.hu.


Potpune prijave trebaju biti poslane najkasnije do 15.07.2016. godine.


Detaljnije informacije i prijavni obrazac se nalaze u prilozima.


Info


Aplikacijski obrazac