Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Sveucilistu u Osijeku za studente i osoblje

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.11.2017.godineOtvoren je poziv za dodjelu stipendija studentima, administrativnom i akademskom osoblju  Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18. godine.

Poziv je otvoren za dva studenta prvog ciklusa studija sa Filozofskog fakulteta za studijsku razmjenu tokom ljetnog semestra (01.03.2018. – 01.07.2018. godine).
Ukupna stipendija koja se dodijeljuje studentima za studijski boravak iznosi 4.180,00 EUR.

Potrebna dokumentacija za studente:

1.    Prijavni obrazac
2.    Kopija pasoša
3.    CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
4.    Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records )
5.    Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7.    Nominacijski obrazac

Također, poziv je otvoren za 3 mobilnosti akademskog osoblja ili administrativnog osoblja na Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu (za održavanje nastave), Prehrambeno-tehnološkom fakultetu (za stručno usavršavanje).


Potrebna dokumentacija za osoblje:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti - Teaching/ Erasmus+ Ugovor o mobilnosti – Training
3. Pozivno pismo
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Potvrda o zaposlenju na Univerzitetu
6. Kopija pasoša

Više informacija o načinu apliciranja možete pronaći na : http://www.unios.hr/cooperation-with-partner-countries-in-erasmus-project-ka107-021828/ i http://www.unios.hr/cooperation-with-partner-countries-in-erasmus-project-ka107-035107/

Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + OSIJEK

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526