Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Republike Slovenije za akademsku 2016/2017. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 13.01.2016. godineAmbasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) za akademsku 2016/2017. godinu za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoobrazovnim ustanovama u Sloveniji.


Stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji žele dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provesti na jednoj od visokoobrazovnih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe kao ni za kurseve slovenačkog jezika.


Granična dob za prijavu je 26 godina za studente koji studiraju i 30 godina za istraživanje.
Ova stipendija podrazumijeva:
- mjesečni džeparac u iznosu od 286.00 eura,
- besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
- osnovno zdravstveno osiguranje.

Sve informacije o stipendiji možete naći na http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarship.aspx

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti na slovenačkom jeziku ili prevedena na engleski jezik je:
1. prijavni obrazac (isprintan i potpisan) – možete ga naći na linku iznad
2. pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),
3. kopija pasoša (stranica sa slikom),
4. jedno pismo preporuke (za studiranje) ili dva pisma preporuke ukoliko se vrši istraživanje (pismo preporuke treba biti od matičnog univerziteta – profesora, mentora itd.),
5. kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.

Dokumenti se dostavljaju Uredu za međuuniverzitetsku saradnju, Univerziteta u Tuzli ( Dr. Tihomila Markovića 1, zgrada Filozofskog fakulteta ) u štampanoj formi, putem protokola/pisarnice.
Krajnji rok za apliciranje je 19. februar 2016. godine do 16:00 sati.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u obzir.