Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana za master i doktorske programe

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 28.01.2016. godine


Predstavništvo Tajvana u Republici Mađarskoj dostavilo je ponudu Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund – ICDF) za stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine na jednom od 23 univerziteta na Tajvanu na master i doktorskim programima.


Stipendija pokriva troškove avionske karte, smještaja, školarinu, osiguranje, troškove udžbenika i mjesečni džeparac, a aplikacije se vrše online na linku:
http://www.icdf.org.tw/TSP/WelcomeStart.aspx


Traženu dokumentaciju neophodno je dostaviti i putem pošte na adresu:
Taipei Representative Office in Hungary
1088 Budapest
Rakoczi ut 1-3/II em.
Hungary


Osim toga, kandidati su dužni aplicirati i tajvanskim univerzitetima navedenim u priloženoj listi za prijem na ponuđene master i doktorske programe. Kandidat može aplicirati samo za jedan ponuđeni master ili doktorski program.


Listu Tajvanskih univerziteta možete pronaći na linku:
http://tro.hu/wp-content/uploads/2016/01/Lista-tajvanskih-univerziteta-za-master-i-doktorske-programe.pdf

Zainteresirani kandidati mogu pronaći više informacije o postupku apliciranja na sljedećem linku:
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2


Napominjemo da su kandidati dužni priložiti i ljekarsko uvjerenje prilikom apliciranja


Krajnji rok za prijavu je 18.03.2016. godine.