Poziv za dostavu prijava za stipendije John Trim Evropskog centra za moderne jezike

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
Fax: 035 300 528
E-mail: international@untz.baTuzla, 25.10.2013. god.

Evropski centar za moderne jezike (ECML) raspisan je javni pozivu za dostavu prijava za stipendije John Trim, a u okviru programa Centra za period od 2012. do 2015. godine. Stipendija se odnosi na inovativne razvoje u učenju jezika i nastave s ciljem podrške implementacije principa opisanih u zajedničkom evropskom referntnom okviru za jezike (CEFR), a fokusirana je na dvije publikacije ECML-a: Evropski portfolio za studente jezika i Referentni okvir za pluralistički pristup jezicima i kulturama. Prijave možete poslati na information@ecml.at do četvrtka, 7.11.2013. godine.Više informacija i online prijavu i poziv za podnošenje prijave možete naći na web stranici:
http://www.ecml.at/News3/tabid/643/ArtMID/2666/ArticleID/107/language/en-GB/Default.aspx