Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana za master i doktorske programe

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.02.2017.godine 


Obavještavamo Vas da je Predstavništvo Tajvana u Republici Mađarskoj dostavilo ponudu Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund – ICDF) za stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine na jednom od 23 univerziteta na Tajvanu na master i doktorskim studijskim programima.
Stipendija pokriva troškove avionske karte, smještaja, školarinu, osiguranje, troškove udžbenika i mjesečni džeparac, a aplikacije se vrše online na linku:
http://www.icdf.org.tw/


Traženu dokumentaciju neophodno je dostaviti i putem pošte na adresu:
Taipei Representative Office in Hungary
1088 Budapest
Rakoczi ut 1-3/II em.
Hungary

Kandidati su dužni aplicirati i tajvanskim univerzitetima navedenim u priloženoj listi za prijem na ponuđene master i doktorske programe.

Kandidat može aplicirati samo za jedan ponuđeni master ili doktorski program.
Zainteresirani kandidati mogu pronaći više informacija o postupku apliciranja na web stranici:
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
 
Krajnji rok za prijavu je 17.03.2017. godine.