Konkurs za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije u Republici Grčkoj, u akademskoj 2017/2018. godini.

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.07.2017. god.

 

 

Obavještamo vas da je otvoren novi dodiplomski/postdiplomski program stipendija za studiranje u Grčkoj, za akademsku 2017-2018. godinu.

Stipendije su namijenjene stranim državljanima koji imaju navršenih 18 godina.

Krajnji rok za aplikaciju je 1.oktobar 2017. godine, a aplikacije se dostavljaju lično Ambasadi Grčke (adresa: Obala Maka Dizdara 1, 71000 Sarajevo) najkasnije do 25. jula 2017. godine.


Više informacija o stipendiji, uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.